Reta y’uBurundi,yaraye ikuriye inkoni ku gishitsi abanyeporitique b’abarundi bari hanze y’igihugu.

Mu kiganiro c’abavugizi b’inzego zitandukanye mu Burundi cabaye kuruyu wa 25 Nyakanga 2019 mu ntara ya Rumonge,Prosper Ntahorwamiye,umuvugizi wa reta y’uBurundi yarakuriye inkoni ku gishitsi abanyeporitike b’abarundi barihanze bibpuza guhabwa ubudahangarwa kugira bagaruke mu Burundi.

Prosper Ntahorwamiye,umuvugizi wa Reta y’uBurundi

Prosper Ntahorwamiye,yamenyesheje ko abanyeporitike barihanze bipfuza gutaha botaha ataco barinze gusaba kuko ngo n’abarundi nk’abandi,kanatsinda abarundi benshi bariko barahunguka kubwinshi.

Mu majambo yiwe,umuvugizi wa reta y’uBurundi yavuze ati:”nta budasa bubatandukanya n’abandi barundi,nibatahe nkuko abandi bahunze bariko barataha”.

Kubw’umuvugizi wa reta y’uBurundi Prosper Ntahorwamiye, abaronderwa n’ubutungane bategerezwa kubwitaba kugirango babazwe ivyo bagirizwa.

Umuvugizi wa reta y’uBurundi akaba yamenyesheje ko,ikibazo c’abanyeporitike bahunze igihugu ariko bipfuza gusubizwa mu migambwe bahozemwo kiraba abatwara iyo migambwe nyene kuko reta ntiyivanga mwitunganywa ry’imigambwe.

Abavugizi b’inzego zitandukanye mu Burundi

Ivyo bikaba bimenyeshejwe inyuma yaho abanyaporitike batavuga rumwe na reta y’uBurundi, bari hanze  bahurikiye mu runani CNARED,baheruka kumenyesha ko kugira bashobore guhunguka kwitegurira amatora ategekanijwe mu 2020,reta y’uBurundi itegerezwa :

  • kubaha ubudahangarwa kuburyo bagarutse ntihaze hagire uwubakorako,
  • gukuraho imitahe yose irondera abanyeporitike bamwe bamwe,kugira ntibaze bitabe ubutungane,
  • kubaha abajejwe umutekano bo kubagendanira kugira ntihagire uwubagirira nabi,
  • kubafasha gusubira mu migambwe bahoramwo canke kuborohereza gushinga iyindi migambwe mishasha.

Abariko barabaza ibibazo bitandukanye

 

You may also like...