Thailande: Habonetse Supermarche itekerera abantu ivyo basumye mu bibabi(imitoto) vy’ibitoke

Mugihugu ca Thailande,habonetse Supermarche(inzu nini badandazamwo ibiribwa) itekerera abantu ivyo basumye mu bibabi(imitoto).

Supermarche yitwa Rimping Supermarket niyo yatanguye uwo mugambi wo gutekerera abantu ivyo basumye mu bibabi vy’ibitoke.

Ifoto yerekana ingene Rimping supermarket itekera ibintu mu bibabi

Ivyo bakaba babitanguje muntumbero yo gukingira ibidukikije kubera amasashe bahora batekereramwo abantu ivyo basumye basanze ari kimwe mu bintu bidasanzwe bibangamiye ibidukukije.

Bakamenyesha ko batanguje uwo mugambi muntumbero yo kwubahiriza umugambi wa reta ya Thailande uvugako guhera muntango z’umwaka wa 2020,atamuntu numwe azoba arekuriwe gukoresha isashe muntumbero yo gukingira ibidukikije.

Uko niko batekera ibintu muri Rimping supermarket

Bamwe mubasanzwe basumira kuri Rimping Supermarket,bamenyesha ko ubwo buhinga ari bwiza kubera buje gukingira ibidukikije kanatsinda ngo iyo batekeye imboga zimwe zimwe muri ayo mababi y’ibitoke,imboga zigumana ubwiza bwazo kandi iyo ukuyemwo ibintu muri ayo mababi,aho uyashize hose arabora agahinduka ifumbire.

Ingene batekerera aba clients kuri Rimping supermarket muri Thailande

Mwokwibukako igihugu ca Thailande ari kimwe mu bihugu bisanzwe bifise ibitoke vyinshi.

You may also like...