uRwanda kumwanya wa kabiri kw’isi yose mu bihugu bitera imbere cane muvyubutunzi .

Murutonde rwibihugu biriko biratera imbere kumuvuduko udasanzwe kw’isi yose ,igihugu c’uRwanda gisanzwe kiri mu buraruko bw’uBurundi kiza kumwanya wa 2 kw’isi yose .

Iki cegeranyo cerekana k’igihugu c’uRwanda arico kiza ubugira kabiri mu bihugu ,ubutunzi bwavyo buriko buduga cane kw’isi yose casizwe ahabona n’ishirahamwe rijejwe kuraba ingene ubutunzi bw’ibihugu bugenda buraduga uko umwaka uheze .

Imwe mu mafoto yerekana integuro y’umurwa mukuru w’uRwanda Kigali  muri kakoza mu mwaka wa 2040

Kurutonde rwiri shirahamwe mpuzamakungu Fonds Monétaire International ,igihugu c’uRwanda kiza kumwanya ugira 2 ,kikaba kiza inyuma y’igihugu ca Ghana gisanzwe kibarizwa mu buraruko  bushira  uburengero  bwa Africa .

Mu bihugu 15 vyaje imbere ibihugu 4 vyambere akaba ari ibihugu vyo kumugabane wa Africa .

(Fastest GDP growth, 2019.)

1.Ghana: 8.8%
2.Rwanda: 7.8%
3.Ethiopia: 7.7%
4.Côte d’Ivoire: 7.5%
5.Bangladesh: 7.3%
6.India: 7.3%
7.Senegal: 6.9%
8.Cambodia: 6.8%
9.Djibouti: 6.7%
10.Benin: 6.5%
11.Nepal: 6.5%
12.Niger: 6.5%
13.Philippines: 6.5%
14.Vietnam: 6.5%
15.Mauritania: 6.4%

You may also like...