Canada:Hashizweho umurwi w’abapolisi bajejwe gukurikirana no guta mumvuto abasazi.

Mugihugu ca Canada,mugisagara ca Kingston,hashizweho umurwi w’abapolisi bajejwe gukurikirana no guta mumvuto abarwayi bo mumutwe hamwe n’imborerwa.

Uwo murwi ukaba ugiyeho inyuma yaho igipolisi hamwe n’urwego rujejwe kurwanya ibiyayura mutwe muri ico gihugu ca Canada bagiye hamwe bakiga ukugene bokemura ikibazo c’abantu bafise ingwara zo mumutwe hamwe n’abantu bafata ibiyayura mutwe  bakunze kubangamira umutekano wo mugisagara ca Kingston ngaho mugihugu ca Canada.

Imodoka y’igipolisi mugisagara ca Kingston mu gihugu ca canada.

Uwo murwi w’abapolisi ukaba washizwe ahabona kuruyu wa kabiri,igenekerezo rya 26 Munyonyo 2019,ariko ukaba wari waratanguye gukora kuva mu kwezi kwa Gitugutu uyumwaka nyene wa 2019.

Muntumbero yokworosha ico gikorwa,uwo murwi ujejwe gukurikirana abarwayi bo mumutwe biyerereza mumabarabara mugisagara ca Kingston,ugenda ugizwe n’umupolisi umwe aba yambaye umwambaro w’igipolisi ariko akaba arikumwe n’uwundi muntu yize ivyo kuvura indwara zo mumutwe,ariko wewe aba yambaye umwambaro usanzwe.

Antje McNeely,umukuru w’igipolisi co mugisagara Kingston,amenyesha ko uwo murwi washizweho muntumbero yokworosha igikorwa co gufata abarwayi bo mumutwe hamwe n’abantu baba banyoye ibiyayura mutwe kuko akenshi na kenshi abapolisi bonyene vyahora bibagora kubera haraho batamenya ingene bigenza imbere y’umurwayi wo mumutwe ariko ubu bikaba bigiye kworoha kubera bazoba barikumwe n’abantu bamenyereye ibibazo vy’abasazi.

Twobibutsako muri icogihugu ca Canada,igipolisi co mugisagara ca Kingston kimenyesha ko ibice 40 kw’ijana vya terefone cakira usanga biba bigizwe n’ibibazo vy’abarwayi bomumutwe.

You may also like...