Umupasitori w’umurundi aba muri Australia yapfunzwe yagirizwa gufata kunguvu akana karirimba murusengero ,abaryango biwe umwuka urabaherana.

Umupasitori w’umurundi asanzwe aba muri  gihugu ca Australia mu ntara ya Queensland  yapfunzwe yagirizwa gufata kunguvu akana kakigeme kari gasanzwe  karirimba muri Korare (choir)mu rusengero  rwari rurongowe n’uyu mukozi w’Imana nyene.

Kumyaka 44 yamavuko ,Shartiel Nibigira yagirijwe gufata umwe mu bana ba bigeme bahora baririmba muri Korare (choir) yo murushengero asengesherezamwo rya Pentikoti ( Pentecote)rusanzwe ruherereye mu gice ca Brisbane  mu gihugu ca Australia.

Shartiel Nibigira yagirijwe na sentare ivyaha bishika kuri 18 vyos hamwe harimwo ivyaha 6 bishingiye kugufata kunguvu no guhohotera uyu mwigeme w’umukobwa yarasanzwe aririmba muri Korare (choir) yo murushengero yarasanzwe arongoye.

Natalie Lima yaburanira uyu mwigeme yafashwe kunguvu yamenyesheje ko uyu mwana yafashwe kunguvu nuyu mugabo yahora afatwa nka Pasitori ko yari afise imyaka 11 gusa.

Amasanamu yo murushengero aho Shartiel Nibigirayahora asengeshereza

Urubanza rwa Shartiel Nibigira rukaba rwari rwanitabwe n’abantu benshi bo mu muryango wiwe ndetse nabandi benshi bo murushengero yarasanzwe asengesherezamwo .

Iyuma yo kumucira urubanza sentare ikamwagiriza icaha ikongera ikanamucira umunyororo w’imyaka 11 ,bamwe mubari baje bamuherekeje batanguye kubura impwemu bararaba bikubita hasi barinda kwitabaza ababajana kwa muganga kubera batatahura ingene umukuru w’ishengero ashobora gufata akana kagakobwa k’imyaka 11 kunguvu .

Bamwe mubari baje kumviriza urubanza bo mumuryango wa Shartiel Nibigira ntibashoboye gutahura ivyariko biraba ,arivyo vyabaviriyemwo kuraba.

Aka kana kakigeme kaba kabwiye ubucamanza ko rimwe uyu mugabo w’umupasitori yamujanye ahantu kure n’imodoka agaca amufata kunguvu akamusambaniriza kuntebe y’imbere ,yari yicayeko .

Natalie Lima yaburanira uyu mwana w’umukobwa akaba yabandanije amenyesha ko Shartiel Nibigira ,yagerageje guha aka kana kagakobwa amafaranga yamanyamerika ashika kuri 20 (20$) nkigpfukamunwa kugira ntazovuge ivyabaye ariko bikaba ivyubusa.

Tubibutse ko pasitori Shartiel Nibigira yarasanzwe afise umuryango wagutse w’abana umunani ndetse akaba ari mubarundi bagiye mu gihugu ca Australia bahunze ya kahise mu Burundi.

You may also like...