Amerika yagiriza reta y’uRwanda kwica no kunyuruza abo batavuga rumwe.

Ibiro vya reta zunze ubumwe za Amerika bijejwe imigenderanire n’ayandi makungu,vyasohoye icegeranyo kivuga ingene reta y’igihugu c’uRwanda ibangamira abantu bose batavuga rumwe niyo reta.

Muri ico cegeranyo,igihugu ca reta zunze ubumwe za Amerika cagarutse k’uburorero butandukanye bw’abanyeporitike batavuga rumwe na reta baburiwe irengero muri ico gihugu,aha bakaba batanze akarorero ka Eugene Ndereyimana hamwe na Boniface Twagirimana batibagiye na Anselme Mutuyimana yishwe azira ko atavuga rumwe na reta y’ico gihugu.

Muri iki cegeranyo ,baradomako ahanini inzego zijejwe umutekano,inzego zijejwe igendereza (Iperereza ) ko arizo ziza kwisonga muguhohotera abatavuga rumwe na reta y’ico gihugu no kunyuruza abanyeporitike barwanya reta ihari aho usanga babafungiye mu bibanza bitazwi n’amategeko canke bitagenewe gufungiramwo abantu.

Ico cegeranyo kiravuga kubijanye no kwishira no kwizana kubanyarwanda,aho bitoroshe kwidegemvya muri ico gihugu canke kugisohokamwo,kuko bamwe mubanyagihugu b’uRwanda badashobora gutembera mu bihugu nka Uganda canke uBurundi,kuko baca bagirizwa gukorana n’abarwanya reta yico gihugu.

Ibijanye n’agateka k’abana navyonyene vyaravuzwe muri ico cegeranyo aho bamenyesha ingene abana bo mwibarabara bafatwa bagafungwa kandi atacaha na kimwe baba bakoze ndetse bakaborezwa igufa kugira ntibaze bagaruke mw’ibarabara.

Mubijanye n’ubutungane,ico cegeranyo cagarutse ahanini kumanza zimwe zimwe z’abanyeporitike,aho usanga abacamanza batigenga kubera igitsure c’abategetsi.

Abamenyeshamakuru bavuga amakuru atanezereza reta y’uRwanda baraterwa ubwoba kenshi kuburyo abatari bake bamaze guta baromoka,ndetse n’ibimenyeshamakuru bimwe bimwe bivuga ivyo reta itipfuza naho biba bikorera kumbuga ngurukana bumenyi birugarwa.

Ico cegeranyo wocisomera ngaha :https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/rwanda/

 

You may also like...