Petero Nkurunziza yatanze akarorero keza ko kwikingira ikiza ca Coronavirus.

Umukuru w’igihugu c’uBurundi,nyenicubahiro Petero Nkurunziza,yatanze akarorero keza mubijanye no kwikingira no kwirinda kwandura ikiza ca Coronavirus.

Mugihe Petero Nkurunziza yariko araramutsa abashikiranganji bagize reta yiwe.

Munama nshikiranganji yabereye mungoro yitiriwe Ntare Rushatsi House kuruyu wa gatatu,igenekerezo rya 25 Ntwarante 2020,irongowe na nyenicubahiro Petero Nkurunziza,umukuru w’igihugu c’uBurundi yatanze akarorero keza ko kwirinda kwanduzanya ikiza ca Coronavirus,aho atigeze akorana mu minwe n’abashikiranganji bose hamwe n’ivyegeraviwe bibiri,mugihe co kuramukanya.

Mukuramutsa abashikirasnganji hamwe n’ivyegera vyiwe,umukuru w’igihugu c’uBurundi yakoresheje indamutso y’amahoro,aho yabaramukije atabakoze mu minwe,ndetse n’ivyegera vyiwe akaba ariko babigenjeje mukuramutsa abashikiranganji.

Tubibutse ko,mu muryango w’ibihugu vya Africa y’ubuseruko,igihugu c’uBurundi hamwe n’igihugu ca Sudani yepfo arivyo vyonyene bitaribonekezamwo ikiza ca Coronavirus,ariko abajejwe amagara y’abantu mu Burundi bakaba bahimiriza abantu kubandanya biyubara ico kiza mu kwirinda kuramukanya,bakoranye mu minwe canke guhoberana,ahubwo bakijukira gukaraba n’amazi meza n’isabune.

You may also like...